Τοπικό Σήμα Ποιότητας

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012, συνιστά μία εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  • Στοχεύει στην ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα και των προϊόντων της Κρήτης, εστιάζοντας στη στρατηγική ανάπτυξη του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα και στην άμεση σύνδεσή τους με τον τουρισμό και με τις υπηρεσίες εστίασης.
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής και προώθησης των κρητικών προϊόντων και της γαστρονομικής κουλτούρας του νησιού, στο πλαίσιο των οποίων διοργανώνει σεμινάρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις.
  • Υποβάλλει και διαχειρίζεται εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
  • Το πρόγραμμα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης με τίτλο «The European Food Masters- Taste the authentic» αποτελεί μια ολοκληρωμένη δράση προβολής των προϊόντων της Κρήτης και εστιάζει σε τρεις κατηγορίες προϊόντων: τα Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης), τα Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) και τα Βιολογικά Προϊόντα. Η καμπάνια αποσκοπεί μέσα από μια σειρά πολλαπλών ενεργειών στην προώθηση, την αναγνώριση και κατά συνέπεια την κατανάλωση των Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Βιολογικών προϊόντων στην εγχώρια και τη Γερμανική αγορά.
  • Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι, του ευρύτερου επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της Περιφέρειας Κρήτης.
  • Το βασικό πλεονέκτημα του φορέα είναι ο θεσμικός του ρόλος, καθώς λειτουργεί στην υπηρεσία του αγρότη, του μεταποιητή, του εμπόρου, του βιοτέχνη, της τοπικής κοινωνίας και γενικότερα των προϊόντων, εξασφαλίζοντας μια σχέση φερεγγυότητας και σταθερότητας μεταξύ τους.
  • Έχει δημιουργήσει και κατοχυρώσει, τα σήματα «κρήτη-Γενέτειρα αξιών», «κρητική κουζίνα», «κρητικό μπακάλικο» και «επισκέψιμα οινοποιεία». Συμβάλλει καθοριστικά και αποτελεσματικά στην πιστοποίηση της αξίας των προϊόντων, στην αύξηση της κατανάλωσής τους στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης και γενικά στην ευρύτερη προβολή της Κρητικής Διατροφής. Συνδέοντας τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, ενισχύει τον γαστρονομικό και οινικό τουρισμό του νησιού.

O φορέας Πιστοποίησης, έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη και την Περιφέρεια Κρήτης ώστε να προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης για το Σήμα Ποιότητας Κρητικής Κoυζίνας.

Επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να σας ενημέρωσουμε.