Προφίλ/ Company Profile

O Φορέας Πιστοποίησης Δelta Cert είναι ένας Ανεξάρτητος Οργανισμός Πιστοποίησης, που ειδικεύεται στον τομέα των υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης.

Πρωταρχικός στόχος του φορέα πιστοποίησης Δelta Cert είναι η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης υψηλής ποιότητας, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

O Φορέας Πιστοποίησης Δelta Cert παρέχει επιπλέον, υπηρεσίες πιστοποίησης δευτέρου ελέγχου και εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα πτυχών των συστημάτων διαχείρισης.

Η υψηλή ποιότητα και οι εγγυημένες δραστηριότητες διασφαλίζονται από το φορέα πιστοποίησης Δelta Cert ο οποίος λειτουργεί με επιχειρησιακής ασφάλειας, προσφέροντας σημαντική προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που προσφέρει.


Δelta Cert - Certification Body

Δelta Cert is an Independent Certification Body specialized in the field of audit services and certification of Management Systems.

Its primary aim is to provide high Quality accredited certification services to enterprises & organizations of both Private and Public Sector.

Δelta Cert provides services of second (2nd) Party Audits and training services in a wide range of aspects of Management Systems.

High quality and guaranteed services are ensured by the Δelta Cert, works with the notable concept of Operational Safety, which presents customers with considerable added value including significant financial savings, and safe and smooth business operations.