Προφίλ

Η Δέλτα Cert είναι Ανεξάρτητος Οργανισμός Πιστοποίησης που ειδικεύεται στον τομέα των υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης.

Πρωταρχικός στόχος του φορέα πιστοποίησης Δέλτα Cert είναι η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης υψηλής ποιότητας, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η Δelta Cert παρέχει επιπλέον, υπηρεσίες πιστοποίησης δευτέρου ελέγχου και εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα πτυχών των συστημάτων διαχείρισης.

Η υψηλή ποιότητα και οι εγγυημένες δραστηριότητες διασφαλίζονται από το φορέα πιστοποίησης Δέλτα Cert, ο οποίος λειτουργεί με επιχειρησιακής ασφάλειας, προσφέροντας σημαντική προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που προσφέρει.