Θερμική καταπόνηση εργαζομένων

2023-09-01
👌 Η θερμική καταπόνηση αναφέρεται ως κίνδυνος για την υγεία.

⛑ Περιλαμβάνει σοβαρά προβλήματα υγείας όπως θερμοπληξία, θερμική εξάντληση, κλινική βλάβη οργάνων, υπερφόρτωση της καρδιάς και νεφρική βλάβη, και πολλές άλλες επιδράσεις.

📖 Οι απώλειες θερμότητας (θερμόλυση) γίνονται κυρίως στο επίπεδο του δέρματος και της αναπνευστικής οδού (INRS, 2020). Η νέα εγκύκλιος που εκδόθηκε, η 52903/26-5-2023 για την θερμική καταπόνηση και περιέχει αναλυτικά τα προβλήματα υγείας που προκαλεί η θερμική καταπόνηση που είναι η θερμοπληξία.


✅ Η ενδεικτικά προληπτικά μέτρα μπορεί αν είναι :

• Εκπόνηση σχεδίου δράσης επιχείρησης με βάση τον καιρό.

• Παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτιρίων, για την μείωση της εισαγωγής της θερμότητας στο εσωτερικό του κτιρίου.

• Προσαρμογή των διαδικασιών εργασίας, π.χ. μείωση της απελευθέρωσης θερμότητας, μόνωση θερμών επιφανειών, κλιματιζόμενες κλειστές καμπίνες, αύξηση ταχύτητας αέρα σε αεραγωγούς, ανεμιστήρες οροφής σε χώρους εργασίας κ.α.

• Μείωση του σωματικών φορτίων εργαζομένων/ μηχανοποίηση διαδικασιών.

• Οργανωτικά μέτρα (σημάνσεις, διαλείμματα με παροχή δροσερών υγρών, προσαρμογή ωραρίου εργασιών κλπ).

• Χρήση ΜΑΠ.


#safety #WBGT #ΘΥΜΒΑΣ