Οδηγία 382/2021 - Υγιεινή των τροφίμων σχετικά με την διαχείριση των αλλεργιογόνων, την αναδιανομή και τη νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων

2021-08-06

👌 O κανονισμός 382/2021 κάνει αναφορά στην #Υγιεινή των #τροφίμων σχετικά με την διαχείριση των αλλεργιογόνων, την αναδιανομή και τη νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής του διαδικασίας.
.
✅ Το Σεπτέμβριο του 2020 η Επιτροπή του #Codex #Alimentarius ενέκρινε κώδικα πρακτικής για τη διαχείριση των αλλεργιογόνων τροφίμων, για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων (CXC 80-2020), ο οποίος περιλαμβάνει συστάσεις για τον μετριασμό των αλλεργιογόνων τροφίμων, με εναρμονισμένη προσέγγιση στην τροφική αλυσίδα, με βάση τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής.
.
➡️ Λαμβανομένων υπόψη της έγκρισης του παγκόσμιου προτύπου CXC 80-2020, τα τρόφιμα που παράγονται στην ΕΕ, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν απαιτήσεις για την καθιέρωση ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, με σκοπό την πρόληψη ή τον περιορισμό της παρουσίας ουσιών που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες,

🍱 σε εξοπλισμό,

🚛 μεταφορικά μέσα,

🥣 περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη συγκομιδή, τη μεταφορά ή την αποθήκευση τροφίμων.
.
🥜 Δεδομένου ότι η μόλυνση των τροφίμων, μπορεί να συμβεί τόσο στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής όσο και σε στάδια πέραν της εν λόγω παραγωγής, η «νοοτροπίας ασφάλειας των τροφίμων» θα πρέπει να θεωρηθεί ως γενική αρχή για όλες τις επιχειρήσεις.
______
#deltacert #allergens #safety #ISO #certifications #FoodSafety #FoodQuality #infocert #iso #certification #training #quality #haccp #certification #publichealth #healthcare #protection #safe #healthinfo #safefood #covid19 #food #security