Δεξαμενές Τουριστικών Kαταλυμάτων στην COVID-19 εποχή

2021-07-12

👌 Σαφείς οδηγίες δίνει η υπουργική απόφαση Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020, του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» όπως ισχύει., καθώς και οι πρόσφατες νομοθετικές απαιτήσεις λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών σύμφωνα με το Υγειονομικό πρωτόκολλο COVID 19
.
🤔 Ποιείς είναι οι απαιτήσεις που περιλαμβάνει αυτή η υπουργική απόφαση;
.
✅ Απαρέγκλιτη τήρηση κανόνων υγιεινής σε όλους τους χώρους (Υ), Αυστηρή διασφάλιση της #ποιότητας του #νερού των κολυμβητικών δεξαμενών η οποία θα βεβαιώνεται με τις απαιτούμενες δειγματοληψίες (Υ), Σωστή λειτουργία και συντήρηση συστημάτων χλωρίωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ. ΥΑ Γ1/443/1973 όπως τροποποιήθηκε και την εγκύκλιο για την «Πρόληψη της νόσου των #λεγεωναρίων»). (Υ)
.
➡️ Ειδικότερα η τιμή του υπολειμματικού #χλωρίου στο νερό της δεξαμενής, να είναι 1 -3 mg/L για τις #κολυμβητικές δεξαμενές και έως 5 mg/L για τις δεξαμενές υδρομάλαξης (Υ). Η τήρηση αρχείου καταγραφής, εκτός αν υπάρχει αυτόματος αναλυτής αλογόνου και σύστημα παρακολούθησης με σύστημα ειδοποίησης όταν οι τιμές των παραμέτρων είναι εκτός ορίων (Υ). Ρύθμιση του pH : Τακτική μέτρηση και τήρηση αρχείων καταγραφής pH ανά 8 ώρες, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών και τουλάχιστον ανά 2 ώρες κατά τη διάρκεια λειτουργίας των δεξαμενών υδρομάλαξης, εφόσον δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα καταγραφής (Υ). Τιμές του pH 7,2 - 8,2 (Υ)
.
🤔 Τι ισχύει για τους λουόμενους;
.
Θα πρέπει να φροντίζουν για σωστό #πλύσιμο χεριών, ατομικό λουτρό καθαριότητας, πριν από τη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής και να μην εισέρχονται στη δεξαμενή αν πάσχουν από δερματική πάθηση, εμφανίζουν πληγές, ανοιχτά τραύματα, κλπ.
.
🤔 Ποιείς είναι οι απαιτήσεις καθαριότητας και απολύμανσης;
.
Σημαντική είναι η τήρηση προγράμματος καθαριότητας και απολύμανσης των εγκαταστάσεών της κάθε κολυμβητικής δεξαμενής. Ενδεικτικά θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά, βατήρες, περίμετρος δεξαμενής, δάπεδα, τοίχοι, πόμολα, αποδυτήρια, χώροι αποχωρητήριων, χώροι λουτρών, ντους, νιπτήρες, βρύσες
______
#deltacert #covid19 #swimmingpool #safety #hotel #hotels #greencert #ISO #certifications #FoodSafety #FoodQuality #vacations #pool #infocert #iso #certification #training #industry #certified #publichealth #healthcare #protection #safety #healthinfo #foodscience #safefood #clean