Ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων  για το 2022

2022-03-22

👌 Με την τροποποίηση της υπ' αρ. ΚΥΑ 6632/16.04.2021 με την Κ.Υ.Α. 4634/17.03.2022 «Ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων», ανακοινώθηκαν οι αλλαγές σχετικά με την λήψη μέτρων έναντι του κορονοϊού COVID-19 για τη νέα τουριστική σεζόν.

.

🤔 Ποιείς είναι μερικές αλλαγές αυτής της υπουργικής απόφασης;

.

✅ Σημαντικές αλλαγές αφορούν τις εκ νέου εκπαίδευση του συντονιστή για το έτος 2022 αλλά και όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού καθώς και της Επικαιροποίησης των σχετικών εντύπων όπως ΥΔ προσωπικού, σχεδίων δράσης κλπ.

.

➡️ Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα το σερβίρισμα να πραγματοποιηθεί από τον πελάτη, εφόσον κάνει χρήση αντισηπτικού και υπάρχει επίβλεψη από το προσωπικό.

.

🤔 Μέχρι πότε ισχύει;

.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και τις 31.05.2023».

______

#deltacert #covid19 #safety #hotel #hotels #deltacert #ISO #certifications #FoodSafety #FoodQuality #vacations #pool #infocert #iso #certification #training #industry #leadauditor #ISO22000 #certified #publichealth #healthcare #protection #safety #healthinfo #foodscience #safefood #clean