Ικανοποιηση Πελάτη

Αξιότιμοι συνεργάτες,

ο φορέας πιστοποίησης ΔeltaCert, θα ήθελε να σας ευχαριστήσει για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ μας. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις εφαρμογής του Προτύπου Διαπίστευσης ISO 17021, που αφορά τη λειτουργία του φορέα, επιθυμούμε να μας βοηθήσετε, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Σας παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά, για να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο.

Όλες οι πληροφορίες, που παρέχονται, θα υπόκεινται στους κανόνες εμπιστευτικότητας του Φορέα Πιστοποίησης


Αξιολόγηση από ενδιαφερόμενα μέρη (Κρατικοί και μη κρατικοί φορείς/ καταναλωτικό κοινό/ οργανώσεις/ σύνδεσμοι επαγγελματιών/ προμηθευτές κ.α.)


Παρακαλώ όπως υποβάλλεται ενστάσεις ή παράπονα στο παρακάτω έντυπο: