ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΕΤ

Με την υπ αριθμ ΦΕΚ/14203, 11.07.2017 Εγκύκλιο του, ο ΕΦΕΤ ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους στην υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων. Υπενθυμίζεται ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού νομοθετήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων υποχρεούνται στην εκπαίδευση του προσωπικού, των επιχειρήσεων, που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανεμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση, τη ζαχαροπλαστική καθώς και τη μεταποίηση των τροφίμων.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στοχεύει στη μετάδοση των βασικών γνώσεων για την ορθή εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών χειρισμών, κατά την παραγωγική διαδικασία των τροφίμων, αλλά και στην κατανόηση των υποχρεωτικών από το νόμο πρακτικών, για την Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Ο Φορέας πιστοποίησης Δelta Cert, διαθέτοντας έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό για τον έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων, αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη για θέματα ασφάλειας τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το "Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων - ISO 22000 - Bασικές Αρχές του HACCP" επικοινωνήστε μαζί μας.