ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΕΤ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Με την υπ αριθμ ΦΕΚ/14203, 11.07.2017 Εγκύκλιο του, ο ΕΦΕΤ ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους στην υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων. Υπενθυμίζεται ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού νομοθετήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων υποχρεούνται στην εκπαίδευση του προσωπικού, των επιχειρήσεων, που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανεμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση, τη ζαχαροπλαστική καθώς και τη μεταποίηση των τροφίμων.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στοχεύει στη μετάδοση των βασικών γνώσεων για την ορθή εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών χειρισμών, κατά την παραγωγική διαδικασία των τροφίμων, αλλά και στην κατανόηση των υποχρεωτικών από το νόμο πρακτικών, για την Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Ο Φορέας πιστοποίησης Δelta Cert, διαθέτοντας έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό για τον έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων, αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη για θέματα ασφάλειας τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το "Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων - ISO 22000 - Bασικές Αρχές του HACCP" επικοινωνήστε μαζί μας.


ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Επαγγελματίες Τροφίμων, Εσωτερικούς Επιθεωρητές Εταιρειών, Συμβούλους, Υπευθύνους Ασφάλειας Τροφίμων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 2 μέρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

• 200,00€ (για δια ζώσης παρακολούθηση είτε για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στους λογαριασμούς των παρακάτω τραπεζών, πριν τη διενέργεια της εκπαίδευσης:

Alphabank: GR66 0140 6670 6670 0200 2010 694

Eurobank: GR78 0260 4030 0005 0020 1001 513

Εθνική: GR83 0110 2050 0000 2050 0554 504

Πειραιώς: GR39 0172 7610 0057 6109 1288 574

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) της Αίτησης Συμμετοχής σας θα πρέπει να γίνει:

• Τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και

• Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική. Ακύρωση της συμμετοχής, πραγματοποιείται μόνο γραπτώς το αργότερο 5 ήμερες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της για ακύρωση, θα παρακρατείτε το 40% του κόστους συμμετοχής.