Επικοινωνία
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα ως Παρασκευή 9:00 - 17:00


https://www.google.co.uk/maps/@35.3241184,25.1049103,17z

Επικοινωνήστε με τη Δelta Cert :

Θεοδούλου 18, Τ.Κ. 71410, Ηράκλειο Κρήτης

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα ως Παρασκευή 9:00 - 17:00


https://www.google.co.uk/maps/@35.3241184,25.1049103,17z

Τηλ.: 2814 0032 24,

Φαξ: 28 1810 1811

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα ως Παρασκευή 9:00 - 17:00


https://www.google.co.uk/maps/@35.3241184,25.1049103,17z