ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ, ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(παρακολούθηση διαζώσης ή με ηλεκτρονικά μέσα)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή του της υγειονομικής διάταξης για τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Συμβούλους επιχειρήσεων, Εσωτερικούς Επιθεωρητές Εταιρειών, Συμβούλους, Υπευθύνους Διαχείρισης Παραγωγής, Εργαζομένους σε επιχειρήσεις Τροφίμων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα αναλυθούν οι βασικές απαιτήσεις για την εφαρμογή του της υγειονομικής διάταξης για τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων. Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου αφορούν:

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις)

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

• ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (PRP'S - OPRP'S - CCP'S)

• ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (PRP'S - OPRP'S - CCP'S) - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή, με πιστοποίηση του φορέα πιστοποίησης Δelta Cert.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 8 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

• 200,00€

Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στους λογαριασμούς των παρακάτω τραπεζών, πριν τη διενέργεια της εκπαίδευσης:

Alphabank: GR66 0140 6670 6670 0200 2010 694

Eurobank: GR78 0260 4030 0005 0020 1001 513

Εθνική: GR83 0110 2050 0000 2050 0554 504

Πειραιώς: GR39 0172 7610 0057 6109 1288 574

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) της Αίτησης Συμμετοχής σας θα πρέπει να γίνει:

• Τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική. Ακύρωση της συμμετοχής, πραγματοποιείται μόνο γραπτώς το αργότερο 5 ήμερες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της για ακύρωση, θα παρακρατείτε το 40% του κόστους συμμετοχής.