ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ISO 45001:2018

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή του συστήματος επαγγελματικής υγείας και ασφάλεια, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018, αλλά και τη διαδικασία διενέργειας των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Τεχνικούς Ασφαλείας, Εσωτερικούς Επιθεωρητές Εταιρειών, Συμβούλους, Υπευθύνους Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα αναλυθούν οι βασικές απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης βασισμένο στο ISO 45001. Καλύπτονται γενικές αρχές για τη διαχείρισης και τον έλεγχο εργασιακών κινδύνων και εργασιακής ασφάλειας, νομικές και άλλες απαιτήσεις.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες, θα μπορούν να κατανοούν τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001:2018 και να διεξάγουν εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό παρακολούθησης από τον φορέα πιστοποίησης Δelta Cert.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος καθαρίζεται από τον αριθμό των συμμετεχόντων. 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των:

• 350,00€ ευρώ 

Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στους λογαριασμούς των παρακάτω τραπεζών, πριν τη διενέργεια της εκπαίδευσης:

Alphabank: GR66 0140 6670 6670 0200 2010 694

Eurobank: GR78 0260 4030 0005 0020 1001 513

Εθνική: GR83 0110 2050 0000 2050 0554 504

Πειραιώς: GR39 0172 7610 0057 6109 1288 574

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) της Αίτησης Συμμετοχής σας θα πρέπει να γίνει:

• Τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για δια ζώσης παρακολούθηση) και

• Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική. Ακύρωση της συμμετοχής, πραγματοποιείται μόνο γραπτώς το αργότερο 4 ήμερες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της για ακύρωση, θα παρακρατείτε το 40% του κόστους συμμετοχής.